ZAKŁAD INFORMATYKI I ŁĄCZNOŚCI SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ
Stanisław Łazowyst. kpt. mgr inż. Stanisław Łazowy

foaf.rdf
Pokój 209, obiekt 02
telefon: (22)5617612
konsultacje: piątki, 10:00-11:30, pokój 209, obiekt 02

Dydaktyka

Zajęcia

Publikacje

Lista publikacji