ZAKŁAD INFORMATYKI I ŁĄCZNOŚCI SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ
Przemysław Bylicast. kpt. mgr inż. Przemysław Bylica

wykładowca

Pokój 332, obiekt 02
telefon: 225617672
mail: przemyslaw.bylica@onet.eu

Zapraszam Szanownych studentów na konsultacje. Wystarczy się tylko umówić. Jest możliwość przejścia do pracowni łączności i wykorzystanie w konsultacjach dostępnych urządzeń.