ZAKŁAD INFORMATYKI I ŁĄCZNOŚCI SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ
mł. bryg. mgr inż. Karol KreńskiPokój 209, obiekt 02
telefon: (22)5617612
email: mimoohowy at gmail.com
konsultacje: czwartki, 12:00-13:30, pokój 209, obiekt 02