ZAKŁAD INFORMATYKI I ŁĄCZNOŚCI SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ
Jacek Chrzęstekmł. bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek

Pokój nr 332, obiekt 02
telefon: (22)5617572