ZAKŁAD INFORMATYKI I ŁĄCZNOŚCI SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ
Andrzej Lubańskidr inż. Andrzej Lubański

Sala F, obiekt 02
telefon: (22)5617521