ZAKŁAD INFORMATYKI I ŁĄCZNOŚCI SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ
Andrzej Krauzekpt. mgr inż. Andrzej Krauze

Dydaktyka

Modelowanie pożarów

Publikacje

Lista publikacji