ZAKŁAD INFORMATYKI I ŁĄCZNOŚCI SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ
Systemy wspomagania decyzjiWykład
Prowadzący: Adam Krasuski

Program zajęć
  1. Wprowadzenie do SWD prezentacja
  2. Teoria decyzji prezentacja
  3. Rodzaje danych oraz ich przetwarzanie prezentacja
  4. Regresja prezentacja
  5. Klasyfikacja prezentacja
  6. Analiza Skupień prezentacja
  7. SWD-ST prezentacja
  8. Reguły asocjacyjne prezentacja
  9. Formalna analiza pojęć prezentacja
Zaliczenie: test jednokrotnego wyboru - wzór arkusza wpisywania odpowiedzi: tutaj

Wyniki testu:
PK12/PC-12
PK12/PC-12 Poprawa