ZAKŁAD INFORMATYKI I ŁĄCZNOŚCI SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ
Laboratorium Technologie InformacyjneRegulamin laboratorium

 1. Wszystkie zajęcia na godz. 08:00 rozpoczynają się o godz. 08:15.
 2. Student może przyjść z inną grupą o ile są wolne miejsca.
 3. W ciągu całego semestru można mieć nieusprawiedliwione jedno spotkanie - w przeciwnym wypadku student nie dostaje końcowego zaliczenia.
 4. Ocena końcowa jest średnią ocen. Wszystkie sprawdziany muszą być zaliczone.
 5. Sprawdziany można poprawiać przy okazji zajęć sprawdzianowych oraz na koniec semestru (ostatnie spotkanie).
 6. Po zakończeniu semestru przysługuje tylko JEDEN termin poprawkowy (jedno podejście), w czasie sesji egzaminacyjnej.
 7. Studenci sami pilnują swoich terminów poprawkowych. Studenci przedstawiają prowadzącemu propozycję terminu poprawkowego dla całej grupy poprawiających.
 8. Istnieje możliwość przepisania ocen z przedmiotu technologie informacyjne / informatyka z uczelni wyższych lub na podstawie wybranych certyfikatów. Ocen z technikum nie przepisujemy, ale patrz punkt następny.
 9. Istnieje możliwość zaliczenia przedmiotu na początku semestru. Student wykonuje wszystkie zaliczenia i jest zwolniony z zajęć.
 10. Istnieje możliwość zdobycia dodatkowych punktów zaliczeniowych poprzez wykonanie indywidualnej pracy domowej.

Arkusz kalkulacyjny LibreOffice Calc:

 1. Wprowadzanie danych; typy danych; formatowanie; operacje na adresach komórek (=a1+b1); blokowanie adresów ($); formatowanie warunkowe; sortowanie danych; filtry: ćwiczenie;
 2. Funkcje suma(), ile.liczb(), licz.jezeli(), randbetween(), jezeli(), wyszukaj(): ćwiczenie;
 3. Wykresy; ćwiczenie;
 4. Tabela przestawna ćwiczenie; korespondencja seryjna ćwiczenie;
 5. Powtórka ćwiczenie;
 6. Sprawdzian zakres;

Program do grafiki wektorowej Inkscape:

 1. Wprowadzenie, grafika wektorowa/rastrowa; podstawowe narzędzia: ćwiczenie;
 2. Krzywe beziera: ćwiczenie; wyrównaj i rozłóż / rozłóż na siatce: ćwiczenie;
 3. Operacje logiczne na obiektach: ćwiczenie
 4. Sprawdziany: zestaw1 zestaw2 zestaw3

Program do grafiki rastrowej Gimp:

 1. Wprowadzenie; narzędzia, zaznaczanie: ćwiczenie; praca z kolorem, warstwy, skalowanie, krycie, filtry (cień): ćwiczenie;
 2. Warstwy cd.: ćwiczenie; krzywe beziera: ćwiczenie; regulacja koloru za pomocą krzywych: ćwiczenie, ćwiczenie;
 3. Kanał alfa: ćwiczenie, kolor w alfa: ćwiczenie; filtry (deformowanie): ćwiczenie;
 4. Sprawdziany:
  Zestaw1: start | wynik
  Zestaw2: zestaw
  Zestaw3: start | wynik
  Zestaw4: start | wynik (połowa materiału)
  Zestaw5: start | wynik (połowa materiału)