ZAKŁAD INFORMATYKI I ŁĄCZNOŚCI SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ
Filmiki szkolenioweFilmiki Szkoleniowe


Inkscape Gimp LibreOffice
Calc
LibreOffice
Base
LibreOffice
Writer
LibreOffice
Impress

Inkscape

01_i_wprowadzenie.mpeg
29MB / 14 minut
Wstęp teoretyczny:

 • format SVG
 • Charakterystyka grafiki rastrowej i wektorowej
02_i_obiekty.mpeg
36MB / 19 minut
 • Podstawowe obiekty (prostokąt, elipsa, gwiazdka, bez krzywych Beziera)
 • Kolor (wypełnienie, kontur, przezroczystość)
 • Przekształcenia obiektów (przesuwanie, skalowanie itd.)
03_i_gradienty_bezier.mpeg
26MB / 15 minut
 • Gradienty
 • Krzywe Beziera
04_i_tekst_krzywe_wyrownaj.mpeg
51MB / 25 minut
 • Obiekty na krzywe
 • Tekst, tekst na ścieżce
 • Wyrównaj
 • Rozłóż na siatce
05_i_odsuniecie_logiczne.mpeg
44MB / 22 minuty
 • Odsunięcie (alternatywne kontury)
 • Operacje logiczne
05_1_i_praktyczne.mpeg
44MB / 24 minuty
 • Praca na podkładzie rastrowym
 • Rysowanie schematów
 • Przygotowanie zdjęć do wydruku
06_i_tracing.mpeg
7MB / 3 minuty
 • Wektoryzacja obrazów rastrowych
07_i_komiksowy.ogg
45MB / 16 minut
 • Technika tworzenia grafik komiksowych
08_i_skroty_bledy.ogg
27MB / 10 minut
 • Część skrótów kawiszowych i częste błędyGimp01_zaznaczanie.ogg
44MB / 15 minut
 • Omówienie narzędzi do zaznaczania
02_warstwy.ogg
42MB / 14 minut
 • Praca z warstwami
03_warstwy_kola.ogg
14MB / 4 minuty
 • Utrwalenie technik pracy z warstwami
04_bezier.ogg
31MB / 11 minut
 • Krzywe Beziera, narzędzie do dokładnego zaznaczania
05_krzywe.ogg
33MB / 8 minut
 • Praca z kolorem, Kolory > Krzywe
06_alfa.ogg
51MB / 15 minut
 • Przezroczystość cz.1: kanał alfa
07_alfa2_rozmycie.ogg
30MB / 10 minut
 • Przezroczystość cz.2: zaokrąglanie krawędzi przy pomocy krzywych
 • Filtr: Rozmycie Gaussa
08_kolor_alfa_deformacja.ogg
27MB / 7 minut
 • Przezroczystość cz.3: Podmiana tła w obrazach
 • Filtr: Deformowanie
09_formaty_anim.ogg
28MB / 13 minut
 • Formaty plików graficznych
 • Zrzuty ekranu
 • Tekst
 • Animowane gify
10_maski.ogg
39MB / 14 minut
 • Model RGB/HSV
 • Przezroczystość cz.4: maskiLibreOffice Calc01_calc_podstawy.ogg
56MB / 22 minuty
 • Wprowadzanie danych
 • Typy danych
 • Formatowanie
 • Operacje na adresach komórek (=A1+B1)
 • Blokowanie adresów ($)
 • Formatowanie warunkowe
 • Sortowanie danych
 • Filtry
02_calc_funkcje.ogg
56MB / 23 minuty
 • suma()
 • ile.liczb()
 • licz.jezeli()
 • randbetween()
 • jezeli()
 • wyszukaj()
03_calc_wykresy.ogg
37MB / 13 minut
 • Wykresy
calc_powtorka.mp4
 • Powtórka przed sprawdzianem
calc_korespondencja_seryjna.ogg
37MB / 13 minut
 • Korespondencja seryjna to mechanizm generowania wielokrotnych kopii dokumentu dla różnych danych, np. świadectwa ukończenia studiów.
calc_korespondencja_seryjna2.mp4
22MB / 12 minut
 • Korespondencja seryjna to mechanizm generowania wielokrotnych kopii dokumentu dla różnych danych, np. świadectwa ukończenia studiów.
calc_tabele_przestawne.ogg
13MB / 5 minut
 • Tabele zaprojektowane pod innym kątem, niż użytkownik chciałby wykorzystać można konwertować do bardziej przydatnej postaci poprzez tabele przestawne. Chodzi o zamiany kolumn z wierszami oraz integrację wybranych danych.
calc_tabele_przestawne2.mp4
17MB / 8 minut
 • Tabele zaprojektowane pod innym kątem, niż użytkownik chciałby wykorzystać można konwertować do bardziej przydatnej postaci poprzez tabele przestawne. Chodzi o zamiany kolumn z wierszami oraz integrację wybranych danych.
calc_zmiana_postaci_danych.ogg
27MB / 9 minut
 • Podczas kopiowania/wklejania danych może dochodzić do automatycznej konwersji danych do innej postaci (np. data może zmienić format). Filmik pokazuje w jaki sposób radzić sobie w takiej sytuacji.LibreOffice Base01_base_tabele_kwerendy_raporty.ogg
86MB / 40 minut
 • Tworzenie tabel (kreator vs projekt tabeli)
 • Klucz główny
 • Kwerendy (kreator vs projekty kwerendy)
 • Raporty (kreator)
02_relacje_1N.ogg
36MB / 19 minut
 • Tworzenie relacji 1:N
03_relacje_NN.ogg
27MB / 13 minut
 • Tworzenie relacji N:N
04_formularze_kreator.ogg
31MB / 15 minut
 • Tworzenie formularzy z użyciem kreatora dla jednej tabeli;
 • Tworzenie formularzy z użyciem kreatora dla relacji;
05_formularze_projekt.ogg
65MB / 27 minut
 • Tworzenie formularzy w trybie projektu
06_rozszerzone_formularze.ogg
31MB / 11 minut
 • Wykorzystanie formantów obrazkowych oraz przycisków nawigacji
07_funkcje.ogg
15MB / 8 minut
 • Funkcje matematyczne: średnia, ile, min, max, suma;
 • Funkcja agregacji grupuj.LibreOffice Writerwriter.ogv
100MB / 15 minut
 • Praca dyplomowa: numeracja rozdziałów, spis treści
 • Style stron (strony poziome), numeracja stron
 • Wizytówki: grafiki, ramki, tabele. Kotwiczenie, opływanie
 • Tabulatory