ZAKŁAD INFORMATYKI I ŁĄCZNOŚCI SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ


Pracownicy:

Zakład Informatyki i Łączności
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa


testy karramba