O zakładzieW Zakładzie Matematyki i Informatyki SGSP prowadzone są zajęcia z matematyki, informatyki, technologii informacyjnych, systemów wspomagania decyzji (SWD) oraz modelowania pożarów. Zakład prowadzi również badania naukowe w zakresie ewakuacji i modelowania pożarów, czego przykładem jest projekt Aamks analizujący bezpieczeństwo ludzi w budynkach.

Pracownicy

Zakład Matematyki i Informatyki, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, tel. +48 22-56-17-612
Zakład Matematyki i Informatyki Szkoły Głównej Służby Pożarniczej